Bakside Hjem

Ta HMS-KURSET HER:


Du er nå i ferd med å starte vårt HMS Kurs for daglig leder


Lykke til og takk for at du valgte HMS-KURSET ONLINE 
her på gdregnskap.com
 


HMS KUNNSKAPSTESTEN


Fyll inn skjemaet under for å STARTE !
Fornavn:
Etternavn:
Bedrift:
Email:
Telefon:
Adresse:
By/Sted:
Postnummer:
HMS-KUNNSKAPSPRØVER:
Spørsmål 1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som oppstår under utførelse av arbeid?
SVAR ALTERNATIVER:
A: Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg
B: Bare for arbeidsgiver
C: Den ansattes fastlege
MITT SVAR PÅ SPØRSMÅL 1:
Spørsmål 2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?
SVAR ALTERNATIVER:
A: Nei, ikke dersom arbeidstager ikke har arbeidstilatelse i Norge
B: Ja, det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold
C: Bare hvis arbeidstiden overstiger 25 timer per uke
MITT SVAR PÅ SPØRSMÅL 2:
BETALING: