Bakside Hjem

Reg. Enkeltpersonforetak


Registrer enkeltpersonsforetak

Registrer på 5 minutter. Selskapet er klart til bruk på få dager...


1 200,- + moms
 

Selskapsinformasjon:


Firmanavn: (navnet på selskapet må inneholde etternavnet på eieren av et enkeltpersonforetak) f.eks. Biffen Restaurant - Andersen
Selskapets formål: (beskriv hva firmaet skal arbeide med her)
Gateadresse (firmaets beliggenhet):
Kommune:
Postnummer:
Poststed:
Postadresse / postboks:
Postnummer:
Poststed:
Innehaver:
Fornavn:
Etternavn:
Gateadresse:
Postnummer:
Sted:
Telefonnummer:
E-post:
Personnummer / D-nummer:
Land:
Registreringsalternativer:
Selskapet må registreres i foretaksregisteret dersom det skal drives varehandel eller selskapet har mer enn 5 ansatte. Ved registrering i foretaksregisteret tilkommer det et gebyr fra Brønnøysundregisteret på kr. 2.127,- Registrering kun i enhetsregistrene er gratis - ingen gebyrer...
Enhetsregisteret/Foretkasregisteret:


Pris å betale:

kr. 1 200,- + mva 

Alle nødvendige dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt.


BESTILLING -Ansvarsfraskrivelse:


Jeg bekrefter herved å bestille gdregnskap.com sin tjeneste. Jeg faktureres kr 1200, - eks mva for denne tjenesten. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kr 2265,- ved registrering i Foretaksregisteret. Jeg er klar over at firmaet kun behøver å registreres i Foretaksregisteret dersom det skal drive med varehandel eller ha flere enn 5 ansatte, og at det ellers er nok å registreres i Enhetsregisteret som ikke er gebyrbelagt av Brønnøysundregisteret. Jeg er inneforstått med at gdregnskap.com sin tjeneste er registrering av et enkeltpersonforetak via altinn, og ikke spesifikk rådgivning eller "skreddersydde" løsninger. Jeg er selv ansvarlig for å kontakte gdregnskap dersom jeg ikke mottar varslinger og jeg er inneforstått med at avtalemalene benyttes på eget ansvar. Jeg er blitt oppfordret til å søke profesjonell juridisk rådgivning for min spesielle situasjon. Jeg har lest, forstått og godkjent vilkårene for tjenesten.
Jeg godtar betingelsene:
Betaling: