Bakside Hjem

Nytt fra Altinn

Aktuelle saker»


NYE 


Regelendringer fra 1. januar 2017Omsetningsoppgave for merverdiavgift
erstattes av mva-melding fra 2017


Fra 1. januar 2017 må mva-registrerte ha oppdatert versjon av regnskapssystemet.
Mva på innførsel av
varer (importmoms) skal innberettes i mva-meldingen.Kjøper du varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må du selv beregne og bokføre moms for importen. Du får ikke lenger faktura på momsen fra speditøren eller tolletaten.

 

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen.Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.Frister for innlevering og betaling endres ikke.NB: Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Mva-meldingen gjelder transaksjoner fra1.1.2017.

Kjøper du varer fra utlandet?All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir deg plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 skal du rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.
I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen.
Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av deg. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.
Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen m.m. Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.

Dette må du forberede – begynn nå:

Finn ut mer på  www.skatteetaten.no/mva-melding
Her finner du mye informasjon under "Spørsmål og svar".Hilsen
Altinn / Starte og drive bedrift

MOBILTELEFON ?
Vil du bruke mobilen på våre sider ?
Web tilpasning for mobilbruk...

Bruk linken her: TRYKK HER

Se også våre hovednettsider: 
www.gd-gruppen.com
TRYKK HER